Skip to main content
Damian Pietrzak
Damian Pietrzak
FINANSE

Zakończenie działalności gospodarczej – o czym należy pamiętać?

Do zakończenia działalności firmy nie wystarczy wykreślenie z rejestru przedsiębiorców CEIDG albo KRS. Żeby ten proces przebiegł szybko i sprawnie, wymagane jest spełnienie kilku innych warunków. Dopiero wtedy możemy spokojnie zamknąć naszą firmę.

Zgłoszenia i skreślenia

Oprócz skreślenia  z rejestrów, należy zgłosić wyrejestrowanie działalności w ZUSie, rozwiązać umowy z zatrudnianymi pracownikami oraz rozliczyć podatki i księgowość. Należy zadbać również o prawidłowe przechowywanie poufnych dokumentów, np. umów lub rozliczeń finansowych. Nie są to jednak jeszcze wszystkie obowiązki, które musi wykonać przedsiębiorca po zamknięciu firmy.

W przypadku spółek, które zostały zarejestrowane w KRS, procedura zamykania działalności będzie nieco bardziej skomplikowana. Będzie wymagała podjęcia dodatkowych kroków i czynności, związanych z podjęciem odpowiednich postanowień. Będzie to równoznaczne z podziałem majątku pomiędzy  wspólników oraz zgłodzeniem likwidacji spółki.

Zaplanuj wszystko w czasie

Warto dobrze zaplanować termin likwidacji działalności. W trakcie jej funkcjonowania, zapewne zawierasz umowy długoterminowe z partnerami biznesowymi, kontrahentami oraz pracownikami. Mogą one dotyczy świadczenia usług na rzecz klientów, dostaw towarów lub innych ustaleń, z których należy wywiązać się w odpowiednim czasie.

Każda umowa pomiędzy stronami ma ustalony okres jej trwania i wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy pracownika również zależy od wielu czynników, m. innymi jego stażu w firmie.

Aby zamknąć działalność, należy odpowiednio wcześniej przedstawić potrzebne dokumenty wszystkim zainteresowanym stronom, które wiąże umowa. Warto uniknąć dodatkowych problemów i tak rozłożyć wszystko w czasie, aby w dniu likwidacji działalności żadna umowa nie obowiązywała.

Wyrejestrowanie firmy z  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zamknięcie działalności w praktyce będzie oznaczać, że ty, wszyscy wspólnicy oraz pracownicy firmy stracą prawo do ubezpieczenia w ZUS.  Odpowiednio wcześniej więc powinieneś wyrejestrować zarówno siebie i wszystkich pracowników z ubezpieczeń w ZUS.

Wyrejestrowanie firmy z KRS

Każdy przedsiębiorca powinien zgłosić zakończenie działalności do odpowiedniego urzędu/rejestru, jeśli chce wykreślić z niego firmę. W przypadku jednoosobowej działalność będzie to CEIDG, spółkę cywilną należy wyrejestrować w GUS a wszystkie pozostałe spółki – w KRS.

Zapamiętaj, że niektóre z należnych formalności (np. wyrejestrowanie siebie i pracowników z ZUS) należy wykonać jeszcze przed złożeniem wniosku o wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców.

Kwestie finansowe

Jako przedsiębiorca będziesz miał do spełnienia kilka obowiązków, które dotyczą rozliczenia podatków oraz zamknięcia księgowości. Będziesz musiał m.in. sporządzić spis z natury, wyrejestrować się jako płatnik VAT oraz rozliczyć przepływ firmowych podatków.

Inne obowiązki przy zakończeniu działalności

Zakończenie działalności w praktyce nakłada na przedsiębiorcę również wyrejestrowanie kasy fiskalnej, zgłoszenie faktu do urzędów, które wydały różnego rodzaju zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności o danym profilu, wyrejestrowania odbiorników RTV działających w firmie oraz zamknięcie konta firmowego w banku.

Damian Pietrzak

Damian Pietrzak

Ekspert finansowy