Skip to main content
Damian Pietrzak
Damian Pietrzak

W krajach wysokorozwiniętych, takich jak USA czy państwach Europy zachodniej coraz popularniejsze staje się ubezpieczenie firmy zwane OC menadżera. Jest to zabezpieczenie firmy przed stratami, które są skutkiem błędów popełnionych przez osoby zarządzające. Ubezpieczenie D&O, czyli Directors and Officers, w Polsce znane jest jako ubezpieczenie menadżera.

Co swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie menadżera?

Zakresem ochrony takiego dokumentu objęte są szkody wyrządzone firmie lub osobom postronnym, związane w niewłaściwym wykonywaniem zadań. Odpowiedzialność osoby, która popełniła błąd skutkujący poważnymi konsekwencjami podczas pracy określona jest w wymiarze cywilnoprawnym.

Sama jednak podstawa odpowiedzialności, czyli definicja naruszenia dobra firmy może mieć trojaki charakter. Cywilnoprawny –  Jeśli została zawarta błędna lub działająca na niekorzyść firmy umowa. Prawnokarny – jeśli nastąpił, np. Wyzysk kontrahenta, lub karnoskarbowy.

W ostatnim przypadku podstawą do roszczeń może być np. doprowadzenie spółki do zaległości podatkowych, które powstały podczas sprawowania funkcji.

Kogo może obejmować taka ochrona?

Wybór wariantów ubezpieczeń na rynku jest  ogromny. W zależności od zakresu, ochroną mogą by objęci wszyscy byli, obecni i przyszli członkowie zarządów firm i spółek, rady nadzorczej, dyrektorów zarządzających oraz wszystkich innych osób, które posiadają prawa wykonawcze w tym zakresie. Wszyscy z nich muszą zostać wskazani we wniosku o objęcie ubezpieczeniem.

W teorii ubezpieczeniem może zostać chroniony każdy, nawet szeregowy pracownik spółki, musi jednak zostać warunek ponoszenia odpowiedzialności za działania firmy tak samo jak osoba decyzyjna na stanowisku dyrektorskim. W praktyce jednak jest bardzo trudno spotkać taką sytuację w przedsiębiorstwie.

W zależności od wariantu polisy, takim zabezpieczeniem mogą zostać również objęci bliscy i członkowie rodzin osób z zarządów. W praktyce jest to niezwykle ważne w przypadku małżonków osób na stanowiskach zarządzających oraz ich spadkobierców.

Czy oc spółki jest konieczne?

Z prawnego punktu widzenia, takie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób  zarządzających w spółkach  nie jest zaliczane do grupy obowiązkowych. W praktyce jednak takie ubezpieczenie powinna wykupić każda spółka, która pragnie zabezpieczenia swoich interesów. Plisy menadżerów powinny być uzupełnieniem ubezpieczenia OC spółki.

Czym kierować się wybierając ubezpieczenie?

Najważniejszą kwestią decydującą o wyborze takiej formy ubezpieczenia OC powinien być kapitał, jakim dysponuje firma. Ważne są także wysokości i ilości zobowiązań, które są zawierane na rzecz spółki przez jej zarządzających i przedstawicieli. Proporcjonalnie: im większa jest spółka, tym większa będzie potrzeba jej zabezpieczenia przed błędami wynikającymi z decyzji członków organów wykonawczych.

Pobierz bezpłatny poradnik: OC SPÓŁEK

Damian Pietrzak

Damian Pietrzak

Ekspert finansowy