Skip to main content
Damian Pietrzak
Damian Pietrzak
FINANSE

Poradnik emerytalny, czyli jak zadbać o bezpieczną finansowo przyszłość.

Sytuacja, w jakiej znalazły się Otwarte Fundusze Emerytalne uświadomiła nam, że inicjatywa administracji państwowej nie zawsze jest przyjazna podatnikom. Stracone w ten sposób pieniądze mogły wielu osobom zapewnić spokojną przyszłość wielu starszym osobom. W tym krótkim poradniku dowiesz się, jak bezpiecznie zachować swoje finanse na emeryturze.

Jak obecnie działa system emerytalny?

W Polsce równolegle funkcjonuje szereg odrębnych instytucji i systemów, które działają na różnych zasadach. Najwięcej osób odkłada na emeryturę w ramach systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS-u. Jednak zasady jego działania i tak są wyjątkowo skomplikowane i zawierają szereg wykluczeń i wyjątków.

System zdefiniowanego świadczenia

Korzystają z niego głównie osoby urodzone przed 1949 roku. Jeśli nie są uprawnione do pobierania emerytur górniczych oraz nie podlegają innym świadczeniom emerytalnym (np. uposażeniu sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku czy należnych funkcjonariuszom służb mundurowych.)

Takie osoby podlegają reformie systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 roku. Wg niej kryterium do przyznania świadczenia emerytalnego są osiągnięcie wieku emerytalnego oraz odpowiednio długi okres podlegania ubezpieczeniu w okresie składkowym i nieskładkowym.

Wysokość samej wypłacanej emerytury tylko pośrednio zależy od wysokości odprowadzanych składek emerytalnych w okresie zatrudnienia. W takim przypadku ważniejsze jest udokumentowany staż ubezpieczeniowy, na który składa się głownie staż pracy.

System zdefiniowanej składki

Tym systemem objęte są osoby urodzone po 1949 roku. Osobom takim emerytura wypłacana jest po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jej wysokość będzie zależna wyłącznie od sumy odprowadzonych składek emerytalnych.

Składki podlegają dwóm systemom:  na koncie indywidualnym  oraz subkoncie prowadzonym przez ZUS (obowiązkowo), oraz w ramach rachunku OFE, do którego przystąpienie od 2014 r jest dobrowolne. Wartość środków zgromadzonych na koncie ZUS podlega waloryzacji, czyli zmianie wartości nabywczej.

Oznacza to że wartość zgromadzonej kwoty może podlegać wahaniom przy wysokiej inflacji. Waloryzacja środków ma zapobiec zmniejszeniu wartości pieniędzy w przyszłości.  Wartość środków pieniężnych zgromadzonych w OFE będzie wahać się, w zależności od wartości inwestycji takich jak obligacje skarbowe, akcje, w które zostały ulokowane środki pochodzące z naszych składek.

Niepowszechne systemy emerytalne

Powyższe zasady nie dotyczą osób podlegających branżowym systemom emerytalnym. Do grup zawodów z warunkami obejmujących niepowszechne systemy emerytalne zaliczamy: służby mundurowe, górników, nauczycieli i kolejarzy, prokuratorów oraz sędziów, oraz osoby, które rozliczają się za pośrednictwem KRUS, czyli rolnicy.

W tych grupach zawodowych obowiązują inne zasady obliczania wysokości emerytury. Takie osoby mają niższy wiek emerytalny i korzystniejsze przeliczniki lat pracy. W praktyce to oznacza, że ich pracodawcy osób podlegającym NSE  płacą niższe składki, ale  sami ubezpieczeni otrzymują  z tego tytułu wyższe emerytury, lub odwrotnie:  jeśli zapłacą składki niskie, otrzymają również niższe emerytury.

System emerytalny jest bardzo złożony i trudny do zrozumienia. Warto więc sięgnąć po bezpłatny poradnik emerytalny, który rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłej emerytury i pomoże wybrać najlepszy sposób odkładania pieniędzy.

Damian Pietrzak

Damian Pietrzak

Ekspert finansowy