Skip to main content
Damian Pietrzak
Damian Pietrzak

Zagadnienia związane z branżą finansową często są trudne i brzmią bardzo niezrozumiale. Co więc definiuje to określenie i co dzięki faktoringowi możemy w firnie osiągnąć? W tym poradniku znajdziesz odpowiedź na te i inne trudne pytania z dziedziny ekonomii. Przy współpracy ze specjalistami z dziedziny ekonomii stworzyliśmy poradnik, który każdy przedsiębiorca lub pasjonat ekonomii powinien przeczytać.

 Czym więc jest faktoring?

Ten termin definiuje wykup nieprzeterminowanych wierzytelności, czyli np. długów, nieopłaconych dostaw lub innych należności jednego przedsiębiorstwa przez inną firmę, (lub inny podmiot świadczący usługę faktoringu). Dodatkowo faktor, czyli wykupujący, może świadczyć na rzecz zleceniodawcy dodatkowe usługi, takie jak monitoring płatności i nadzorowanie rozliczeń, pomoc w egzekwowaniu należności przeterminowanych.

Często mylnie faktoring jest kojarzony wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności. Rzeczywistość jest jednak o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ na prawidłowo funkcjonujący faktoring łączy w sobie cechy wielu rodzajów umów i postanowień.

Mówiąc o nieprzeterminowanych należnościach, mamy na myśli te istniejące i przyszłe należności pieniężne, w większości przypadków krótkoterminowe i udokumentowane wystawionymi fakturami VAT. W skład usług wchodzą również działania prewencyjne, takie jak usługi doradcze, czynności administracyjne.

Jakie są zastosowania faktoringu?

Do faktoringu może dojść w następujących sytuacjach:

  • Firma planuje zwiększenie sprzedaży i potrzebuje na ten cel dodatkowego finansowania
  • Brak wymaganej zdolności kredytowej
  • Problemy z rozliczeniami wierzytelności kontrahentów
  • Partnerzy biznesowi oczekują dłuższych terminów płatności
  • Firma potrzebuje poprawy wskaźników przedsiębiorstwa
  • Minimalizacja ryzyka związanego z opóźnieniami lub brakiem zapłat od partnerów biznesowych

Jakie organizacje dbają o regulacje prawne faktoringu?

Na arenie międzynarodowej, faktoring podlega dwóm organizacjom zrzeszającym środowisko faktorów: Factors Chain International i International Factors Group. W Polsce regulacje nad prawidłowym działaniem faktorów pieczę sprawuje Polski Związek Faktorów.

Więcej informacji o prawidłowym zastosowaniu faktoringu w przedsiębiorstwie znajdziesz w Poradniku Faktoringowym Investpartner.

Damian Pietrzak

Damian Pietrzak

Ekspert finansowy